Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Pružatelji javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Grada Zagreba

 Temeljem Zakona o vodama članak 201.st.2., Grad Zagreb donio je Odluku o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12) te je po odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesije za pružanje javne usluge čišćenja i pražnjenja septičkih i sabirnih jama, zaključio ugovore o koncesiji za obavljanje tih usluga sa slijedećim koncesionarima:Za čišćenje i pražnjenje septičkih i sabirnih jama, od 01.03.2014. godine, korisnici se moraju obratiti gore navedenim tvrtkama minimalno 24 sata prije namjere crpljenja odnosno pražnjenja kako bi se mogli kvalitetno pripremiti. Nakon 01.03.2014. godine, zbog navedenih  zakonskih odredbi,  Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. više ne obavlja djelatnost čišćenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama.

Svi ažurni podatci o ststusu koncesionara javno su dostupni na internetskim stranicama Web Registra koncesija Ministarstva financija.
Ispiši stranicu