Zagrebački holding Hrvatski Mapa weba Kontakti

Prijava kvara

 VODOOPSKRBA 

Upute i telefonski brojevi u slučaju kvara na vodovodnim instalacijama.

Javna vodovodna mreža i kućni priključak - do vodomjera i sam vodomjer

  • U slučaju kvara nazovite dežurnu službu vodoopskrbe, telefon 01/6163-999, e-mail: dezurni.centar@vio.hr
  • Prijava kvara se odnosi samo za javnu vodovodnu mrežu, kućni priključak - do vodomjera i sam vodomjer!

Interna vodovodna instalacija

  • u slučaju kvara obratite se stambenom servisu s kojim imate ugovoreno plaćanje pričuve

ODVODNJA

Upute i telefonski brojevi u slučaju kvara na kanalizacijskim instalacijama.

Problemi na internoj odvodnji:

  • zahtjev (informaciju) za hitnu intervenciju potrebno je uputiti Upravitelju predmetnog objekta. Kada je upravitelj  GSKG, Savska cesta 1, telefoni su 01 4829-420; 01 4829-425.
  • U slučaju kada nema upravitelja objekta (obiteljske kuće...) vlasnik odnosno korisnik objekta (informaciju) zahtjev za hitnu intervenciju na vanjskoj internoj odvodnji može uputiti i Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Sektoru odvodnje, Dispečerskom centru na tel 6163-222, fax: 6163-220 ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za obavljanje takve vrste djelatnosti.

Problemi na kanalskom priključku (nefunkcioniranje, začepljenje) i problemi u funkcioniranju javne kanalske mreže:

  • kontaktirati Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o., Sektor odvodnje, Dispečerski centar tel: 6163 – 222; fax: 01 6163-220.
Ispiši stranicu