Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Prava i obveze potrošača

  • Omogućiti isporučitelju  vodovodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka  vremena.
  • Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera - Interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret potrošača, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku.
  • Ne dopustiti trećoj osobi da bez znanja  Vodoopskrbe i odvodnje troši vodu preko njegovih internih instalacija.
  • Platiti naknadu za isporučenu količinu komunalne usluge u roku 10 dana od dana primitka računa, a najkasnije do datuma dospijeća  naznačenog na računu.
  • Reklamirati ispostavljeni račun u roku 8 dana od dana primitka računa.
  • Potrošač je dužan pravovremeno se odjaviti, odnosno prijaviti kao korisnik usluga vodoopskrbe te dati točne podatke za određivanje kategorije potrošnje.
  • Investitori su dužni dojaviti završetak gradnje objekata radi pravovremene promjene u evidenciji korisnika zbog primjene odgovarajuće cijene.
  • Mogućnost dostave računa na nivou zgrade (tzv. obavijesni račun) - Za stambene zgrade, kod kojih postoji jedan vodomjer (glavni) i gdje se potrošnja raspoređuje temeljem prijavljenog broja osoba kod svakog korisnika usluge, postoji mogućnost dostave obavijesnog računa iz kojeg se mogu vidjeti slijedeći podaci: datum od-do za obračun potrošnje, stanje na vodomjeru, ukupna potrošnja na nivou stambene zgrade, ukupan financijski iznos, podatak da li je račun eventualno ispostavljen procjenom. Za zaprimanje takvih računa predstavnici suvlasnika mogu se pismeno obratiti Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb s naznakom točne adrese dostave (ime i prezime, adresa, šifra stambene zgrade).
Ispiši stranicu