Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Promjena naziva korisnika

 •       U slučaju promjene naziva korisnika, za kupce koji su u obiteljskim kućama,  potrebno je dostaviti:

                    -   izvadak iz zemljišne knjige
                    -   kupoprodajni ugovor, darovni ugovor ili ugovor o zamjeni nekretnina
                    -   rješenje o nasljeđivanju

            Uz navedene dokumente potrebno je priložiti račun zbog utvrđivanja šifre kupca. Potrebno je podmiriti sve
            eventualno zaostale obveze.
 

 •     U slučaju promjena statusa kupaca u stambenim zgradama potrebno je dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je ta promjena vidljiva:

            -   izvadak iz zemljišne knjige
            -   kupoprodajni ugovor, darovni ugovor ili ugovor o zamjeni nekretnina
            -   rješenje o nasljeđivanju

  Broj osoba kod pojedinog korisnika usluge utvrđuje se temeljem pisane izjave pojedinog korisnika, upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika najkasnije do 20-og dana u tekućem mjesecu (ako kod pojedinog korisnika promjena traje manje od mjesec dana, prijava promjene nije potrebna). Za slučaj prijave različitog broja osoba od strane predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade i pojedinog korisnika u istom obračunskom razdoblju, isporučitelj usluge može tražiti da pojedini korisnik dostavi pisanu izjavu o broju osoba-članova domaćinstva ovjerenu kod javnog bilježnika.

  Ako u stambenoj zgradi ili stanu postoji prostor u kojem se obavlja poslovna djelatnost, a nisu ugrađeni sekundarni vodomjeri, potrošači su ovlašteni sporazumijeti se o omjerima plaćanja ukupno registrirane potrošnje vode. Sporazum treba sadržavati, osim udjela u potrošnji izraženog u postocima, puni i skraćeni naziv potrošača, sjedište, broj žiro računa i OIB poslovnog subjekta. Takav sporazum, ovjeren štambiljem i potpisom ovlaštenih osoba svih sudionika u potrošnji vode, dostavlja se u pisanom obliku Odjelu prodaje vode.
Ispiši stranicu