Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

ZAKONI I PROPISI

Putem ove stranice možete dobiti uvid te preuzeti zakone i druge propise koji reguliraju djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje.


ZAKONI

Zakon o vodama
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/2013.)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013.)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

PRAVILNICI

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013.)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 141/2013.)
Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave

ODLUKE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama vodnih usluga
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o cijenama vodnih usluga i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na odluku o cijeni vodnih usluga
ODLUKA O DONOŠENJU OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA
Odluka pročišćeni tekst OTU

Odluka o izmjenama i dopunama OTU sa 12.12.2014.

Odluka - Vodoopskrba  i odvodnja  d.o.o.
Odluka VIO_AZTN
Odluka o izmjenama odluke o cijenama vodnih usluga
Odluka o cijenama izvanrednog ispitivanja vodomjera
Odluka o reguliranju statusa protupravno izvedenih priključaka na komunalne vodne građevine
Odluka o privremenom korištenju vodnih usluga

OSTALO

Opći i tehnički uvjeti za opskrbu vodom i uslugama odvodnje odpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 10/06, 12/06, 13/07)
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI-pročišćeni tekst
Zaključak o davanju suglasnosti
Rješenje korekcijski faktor k2 2013
Rješenje AZTN o ukidanju privremene mjere
Rješenje AZTN - izmjena Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga
Rješenje o privremenoj mjeri Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja UP/I 034-03/2013-01/037
Rješenje AZTN o produljenju privremene mjere
Privremeno rješenje - Dukom d.o.o. (od 01. listopada 2015)

Godišnje izvješće ppi 2017

 
Ispiši stranicu