Zagrebački holding Hrvatski Mapa weba Kontakti

ODVODNJAKratka povijest odvodnje u gradu Zagrebu:

Gradnja sustavne kanalizacije Zagreba započela je 1892. godine izvedbom odvodnog kanala s ušćem u Savu kod Žitnjaka te prelaženjem potoka Medvešcak iz Tkalčićeve ulice na Ribnjak. Prva lokacija glavnog odvodnog kanala bila je kod Petruševca, a njegovim produljenjem 1928.-30. uljev u Savu pomaknut je na istok do Ivanje Reke.

Izgradnjom glavnog odvodnog kanala stekao se preduvjet za daljnji razvoj sustavne odvodnje u gradu Zagrebu.

Krajem 19. stoljeća radi se glavni odvodni kanal Branimira Vodnikova - Mihanoviceva - Jukićeva, a 1900. godine izgrađuje se sjeverni kanal u Ilici, a ujedno su nasipi Glavnog odvodnog kanala postali obrambeni nasipi od visoke Save. Oni su bili preduvjet za širenje grada u nizinske djelove.

Šezdesetih godina izgradnjom Zagrebačkog velesajma dolazi do širenja kanalske mreže i na desnu obalu Save gradnjom sabirnog kanala u Aveniji V. Holjevca i prvom crpnom postajom u kanalzacijskom sustavu. Na području grada, razvila su se tri neovisna kanalizacijska sustava:
1. Gradsko područje na lijevoj obali rijeke Save, sjeverni Zagreb i zapadni dio Sesveta;
2. Gradsko područje na desnoj obali rijeke Save, Novi Zagreb;
3. Područje istočnog dijela naselja Sesvete na slivnom području potoka Crnec sa zasebnim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

U današnje vrijeme na području grada Zagreba ima izgrađenih oko 1.600 km javnih kanala raznih profila čije se čišćenje obavlja modernim strojevima. Osim javnih kanala kanalizacija, održava se i oborinska odvodnja grada Zagreba što godišnje iznosi oko 52.000 čišćenja slivnika i taložnika na horizontalnim sabirnim kanalima. Sav posao obavlja se sa tridesetak vozila.

Osim samog čišćenja, Služba održavanja sustavno se unatrag desetak godina bavi i praćenjem kvalitete novoizgrađenih kanala putem snimanja istih TV kamerom.

Godišnje se izgradi oko 40-50 km odvodnih kanala, a oko 600 domaćinstava priključi se na gradsku kanalizaciju. Na javni kanalizacijski sustav priključeno je oko 90% kućanstava.

Ispiši stranicu