Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Na koji način se regulira preplata utroška vode?

Kada je u pitanju pretplate korisnik usluge može postupiti na tri načina:

  1. navedeni iznos računa korisnik može umanjiti za pretplatu i razliku platiti (ako je pretplata manja od ispostavljenog računa)
  2. ne plaćati račune sve dok financijski iznos ispostavljenih faktura ne bude odgovarao financijskom iznosu izražene pretplate
  3. ispuniti Zahtjev za povrat/preknjiženje preplate
Ispiši stranicu