Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Na koji način se vrši promjena broja članova kućanstva?

U slučaju promjene broja članova kućanstva (prijave/odjave), zahtjev je potrebno popuniti, potpisati i ovjeriti pečatom od strane predstavnika stanara.
Poveznica za preuzimanje Zahtjeva: Zahtjev za prijavu promjene broja članova kućanstva
Ako stambena zgrada nema svog predstavnika, zahtjev može podnijeti obveznik plaćanja, uz potpis i broj osobne iskaznice.

Zahtjevi se dostavljaju do 25.-tog u mjesecu za tekući mjesec:

  • poštom  (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p. p. 896, 10001 Zagreb)
  • osobno - pisarnica (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb ili Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1b, Zagreb)
  • kao skenirani dokument e-mailom (vio.informacije.reklamacije@zgh.hr)
 
Ispiši stranicu