Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Kako se vrše promjene naziva potrošača uvjetovane promjenom vlasništva ili najma?

Ukoliko se radi o potrošaču sa vlastitim vodomjerom postupak dojave naziva potrošača na računima za vodu je slijedeći:
  • ispuniti zahtjev za dojavom naziva potrošača, potpisan od strane potrošača i kontakt broj telefona
  • zahtjevu priložiti kopiju dokumentacije temeljem koje je vidljiva promjena (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o nasljeđivanju ili dr.) i zapisnik o primopredaji stana (ako se radi o novom stanu kupljenom od investitora/izvođača iz kojeg je vidljiv broj vodomjera koji se prenosi
Poveznica za preuzimanje Zahtjeva: ZAHTJEV ZA PROMJENU NAZIVA POTROŠAČA

 
Kompletna dokumentacija može se dostaviti putem:
  • pošte (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1b, Zagreb)
  • osobno (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1b, Zagreb)
  • skenirano na e-mail (vio.informacije.reklamacije@zgh.hr )

Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko  jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu naziva korisnika vrši Podružnica GSKG, Savska cesta 1, tel.01/4565-811
Ispiši stranicu