Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Kako se može promijeniti adresa dostave računa ili ispravak pogrešno iskazanog imena, prezimena, adrese na računu i sl.?

 Korisnik mora podnijeti pismeni zahtjev za promjenu putem:

  • pošte (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1b, Zagreb)
  • osobno (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1b, Zagreb)
  • skenirano na e-mail (vio.informacije.reklamacije@zgh.hr )
Poveznica za preuzimanje Zahtjeva: ZAHTJEV ZA PROMJENU NAZIVA POTROŠAČA

Ukoliko se potrošnja vode u zgradi plaća preko  jednog zajedničkog vodomjera po broju članova kućanstva, promjenu vrši Podružnica GSKG, Savska cesta 1, tel.01/4565-811
Ispiši stranicu