Tablica kvalitete vode za Zagreb i Samobor - travanj 2017. godine

 Objavljeni su rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba i rezultati analiza zbirnih voda izvorišta grada Samobora, u travnju 2017. godine. VIŠE