Tablica kvalitete vode za Zagreb i Samobor - kolovoz 2017. godine

 Objavljeni su rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba i rezultati analiza zbirnih voda izvorišta grada Samobora, u kolovozu 2017. godine. VIŠE