Kanalizacijski priključci

Za priključenje na komunalnu infrastrukturu (kanalizacijski priključak) potrebno je ispuniti zahtjev za kanalizacijski priključak, koji možete ovdje preuzeti. Ispunjeni zahtjev se, uz potrebnu dokumentaciju predaje na šalteru priključaka  Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Eleonore Patačić 1B, Zagreb. Na zahtjevu je popis dokumentacije koju treba priložiti.

Ukoliko trebate dodatne informacije možete nas nazvati na telefon 01/6163 665.

Cijena priključka nije fiksna, nego ovisi o radovima koje je potrebno izvršiti. Ista se formira prema troškovniku koji izrađuje Odjel tehničke pripreme, a koji izlazi na teren po predanim zahtjevima.

Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine koja je stupila na snagu 02. kolovoza 2016. godine definirano je da Grad Zagreb u vidu financijske potpore građanima, za kategoriju kućanstva, nadoknađuje troškove izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine (voda i kanalizacija). Pod navedenim troškovima uključeni su svi radovi koji se ugovaraju sa Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., odnosno izvedba priključka - građevinski i montažni radovi uključujući i vodomjer. Troškove sanacije ceste i radova na internom dijelu instalacije, uključujući i šaht, snosi podnositelj zahtjeva. Ova se Odluka odnosi na sve građane koji pripadaju jedinici lokalne samouprave Grad Zagreb.

 

Zahtjev za kanalski priključak